Regulamin sklepu

Warunkiem zakupu towarów z tej strony jest ukończenie 18 lat i miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej.

Regulamin sklepu internetowego został opracowany zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów Republiki Słowenii (ZVPot), Ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Słowenii (ZVOP-1), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (GDPR) oraz Ustawą o komunikacji elektronicznej Republiki Słowenii (ZEKom-1), a także zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawnymi dotyczącymi handlu elektronicznego.

Regulamin określa zakres działalności sklepu internetowego, prawa oraz obowiązki Użytkownika oraz sklepu internetowego, a także reguluje stosunki handlowe pomiędzy sklepem internetowym a Kupującym. Kupującego obowiązują postanowienia regulaminu, które są ważne w momencie zakupu (złożenia zamówienia internetowego). Po złożeniu zamówienia Użytkownik jest zawsze dodatkowo informowany o postanowieniach regulaminu i składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z nimi.

CENY

Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w walucie EUR i zawierają 19% VAT. Ceny są ważne w momencie składania zamówienia i nie mają z góry ustalonej ważności. Oferta jest aktualna do jej odwołania. Rabaty i inne promocje zasadniczo nie są sumowane.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dostarczyć jak najbardziej aktualnych i dokładnych danych, może się okazać, iż podana zostanie błędna informacja o cenie. W takim przypadku lub w sytuacji, kiedy cena produktu zmieni się podczas procesowania zamówienia, Spółka umożliwi Kupującemu odstąpienie od zakupu.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:

• Płatność przy odbiorze – Kupujący płaci Dostawcy gotówką w momencie dostarczenia zamówionego towaru na adres Kupującego.
• Płatność z góry na konto bankowe Sprzedawcy.
• PayU
• Paypal
• Karta kredytowa

DOSTAWA TOWARU i JEJ KOSZTY

Kupujący jest zobowiązany do opłacenia nie tylko ceny zamówionych produktów, ale również kosztów wysyłki przy dostarczeniu towaru, z wyjątkiem zamówień tych produktów, które mają w opisie adnotację: „koszty wysyłki wliczone w cenę” lub „bezpłatna dostawa”.

Czas dostawy wynosi od 7 do 10 dni. Zostaniesz poinformowany o dokładnym czasie przy składaniu zamówienia.
Należy pamiętać, że dostawa może być opóźniona w święta lokalne lub narodowe, w weekendy lub podczas kampanii reklamowych.

ZAMÓWIENIE TOWARU I PROCES ZAKUPU

Kupujący może zamówić produkt mailowo lub poprzez zakup na stronie internetowej. Przed potwierdzeniem zamówienia Kupujący ma możliwość przejrzenia go i poprawienia ilości lub rodzaju zamawianych produktów w razie potrzeby. Po potwierdzeniu zakupu Kupujący może poprawić te dane, kontaktując się mailowo ze spółką ARC-KRANJ d.o.o. (service@shelfox.com), ale tylko do momentu wysłania towaru.

Proces zakupu:

1. krok: Kupujący wybiera z oferty sklepu internetowego interesujący go produkt w odpowiedniej ilości, a następnie potwierdza swój wybór przyciskiem „dodaj do koszyka”. W przypadku zakupu kilku różnych artykułów tę czynność należy powtórzyć przy każdym produkcie. Po ukończeniu wyboru produktów Kupujący może przejrzeć podsumowanie zamówienia. Po zweryfikowaniu zawartości zamówienia Kupujący potwierdza ją kliknięciem na przycisk „zakończ zakupy”. Po wpisaniu wszystkich danych proces zakupu zostanie zakończony wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności, a następnie kliknięciem na przycisk „potwierdź zamówienie”.

2. krok: Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość na adres mailowy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W tym momencie Kupujący ma ponownie możliwość przejrzenia zawartości zamówienia. W przypadku wykrycia błędu istnieje możliwość anulowania zamówienia. Kupujący może anulować zamówienie mailowo do 2 godzin po jego złożeniu. W przypadku anulowania za pośrednictwem poczty elektronicznej należy podać następujące informacje: w tytule wiadomości Anulowanie zamówienia, w treści:
a) nazwa towaru
b) imię i nazwisko Kupującego i
c) adres Kupującego.

3. krok: Jeśli Kupujący nie anuluje zamówienia, zostaje ono przekazane do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca po jego otrzymaniu weryfikuje dostępność zamówionych produktów i potwierdza zamówienie lub odrzuca je wraz z podaniem przyczyny. Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego mailowo o przewidywanym terminie doręczenia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych pakuje go w odpowiedni sposób i odsyła na wskazany adres. Razem z zamówionym towarem Kupujący otrzyma również fakturę.

Umowa sprzedaży między Oferującym i Kupującym zostaje zawarta w momencie, w którym Kupujący potwierdzi zamówienie (Kupujący otrzyma wiadomość mailową o statusie Zamówienie potwierdzone). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki pozostają niezmienne i wiążące zarówno dla Oferującego, jak i dla Kupującego. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zostaje zapisana na serwerze Spółki.
W przypadku częstego nieprzyjęcia wysłanych paczek, zastrzegamy sobie prawo, że klient może zapłacić za paczkę tylko przed wysłaniem (za pomocą faktury, karty kredytowej lub paypal).

Wszystkie oferty specjalne na stronie są ważne do podanej daty lub do momentu wyczerpania zapasów.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący, który odstąpi od umowy lub zamówienia, jest zobowiązany do zwrotu nieuszkodzonego towaru w opakowaniu oryginalnym i w niezmienionej ilości. Jeśli Sprzedawca wykryje uszkodzenie zwróconego towaru lub niezgodność zwróconej ilości z pierwotnym zamówieniem, wówczas Sprzedawca może odrzucić odstąpienie od umowy, a Kupujący jest wtedy zobowiązany do uregulowania ewentualnych powstałych szkód.

Kupujący nie posiada prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

• jeśli produkt lub wyposażenie dodatkowe nie zostało zwrócone w nieuszkodzonym opakowaniu oryginalnym i w niezmienionej ilości;
• jeśli urządzenie lub oprogramowanie zawiera dane, zdjęcia lub ustawienia użytkownika;
• jeśli doszło do uszkodzenia lub złamania plomb zabezpieczających na produkcie;
• jeśli brakuje instrukcji lub karty gwarancyjnej produktu, a także jeśli te dokumenty są uszkodzone;
• przy dostawie produktu, który ze względu na swój charakter jest nierozłącznie zmieszany lub scalony z innym przedmiotem;
• przy zakupie baterii, baterii akumulatorowych, zestawów akumulatorów, kabli, świetlówek, komponentów, jeśli została otwarta plomba zabezpieczająca lub jeśli usunięto oryginalne opakowanie;
• przy dostawie modeli, które zostały częściowo lub w całości złożone ze strony Konsumenta;
• przy zakupie towarów jednokrotnego użycia, części rezerwowych lub zamiennych.

Kupujący może przekazać Spółce zawiadomienie o odstąpieniu w jednoznacznym oświadczeniu, z którego wynika, iż Kupujący odstępuje od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przekazać:

• pisemnie na adres Spółki;
• w formie elektronicznej na adres mailowy service@shelfox.com – w tym przypadku Kupujący otrzyma niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy;

Uznaje się, iż oświadczenie o odstąpieniu podano w należytym terminie, jeśli zostanie ono wysłane w okresie przeznaczonym na odstąpienie od umowy. Ciężar dowodu odnośnie korzystania z praw do odstąpienia z tego tytułu spoczywa na Konsumencie.

Jeśli Kupujący odebrał już towar i odstępuje od umowy, ma wówczas obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy na adres Spółki. Uznaje się, że towar został zwrócony w należytym terminie, jeśli zostanie on wysłany przed upłynięciem 14-dniowego okresu przeznaczonego na zwrot. Towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości. Nie ma możliwości zwrotu towaru w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym. Produkt należy zwrócić w formie paczki pocztowej – nie w formie listu. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący pokrywa koszty zwrotu produktu.

Jeśli zamówione artykuły zostały już opłacone, Kupujący otrzyma zwrot wszystkich płatności związanych z zamówieniem bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku, w którym Spółka wykryje uszkodzenie produktów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, a także uszkodzenie będące konsekwencją czynności, które nie są niezbędne do zweryfikowania charakteru, cech i działania produktu, reklamacja nie będzie mogła zostać uwzględniona. Jeżeli po odrzuceniu reklamacji Kupujący będzie chciał ponownie odebrać produkt, Spółka prześle go Kupującemu, naliczając opłaty związane z jego dostawą.

WADA PRODUKTU

Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu towaru zgodnie z umową i jest odpowiedzialny za wady produktu w związku ze swoim zobowiązaniem.

Wada produktu występuje wtedy, gdy:

• produkt nie posiada właściwości potrzebnych do jego normalnego użycia lub do poruszania się;
• produkt nie posiada właściwości potrzebnych do jego użycia w takim celu, w jakim został zakupiony przez Kupującego i o którym wiedział lub musiał wiedzieć Sprzedawca;
• jeśli produkt nie posiada właściwości i cech, które zostały wyraźnie lub w sposób dorozumiany umówione bądź spisane;
• jeśli Sprzedawca przekazał produkt, który nie zgadza się z wzorem lub próbką, z wyjątkiem sytuacji, w których wzór lub próbka zostały zaprezentowane jedynie w celach reklamowych.

Fakt, czy produkt nadaje się do normalnego użytku, jest osądzany na podstawie porównania do zwykłego towaru tego samego rodzaju i z uwzględnieniem wszelkich deklaracji Sprzedawcy o cechach produktu, które Sprzedawca lub Producent upublicznił w związku z jego propagowaniem lub prezentacją, a także na informacjach umieszczonych na samym produkcie. W kwestii odpowiedzialności za wady produktu znajdują zastosowanie postanowienia prawa właściwego dla zobowiązań umownych.

Aby zgłosić wada produktu , musisz powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu (14) dni pod adresem:
ARC-KRANJ, D.O.O.
HRASTJE 52K
4000 KRANJ
SLOVENIA
E-mail: service@shelfox.com

wysyłając nam jasne oświadczenie na adres e-mail service@shelfox.com.

OCHRONA DANYCH

Dane osobowe Klientów są należycie chronione zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dane uzyskane w wyniku zamówienia towaru zostaną wykorzystane do wysyłania ofert, faktur i innej niezbędnej komunikacji biznesowej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Oferujący zobowiązuje się do nieograniczonego udzielenia Kupującemu następujących informacji:

• o tożsamości przedsiębiorstwa (nazwa i siedziba przedsiębiorstwa, numer rejestracyjny),
• o danych kontaktowych, które umożliwiają Użytkownikowi szybką i skuteczną komunikację (poczta elektroniczna, telefon),
• o zasadniczych cechach towaru lub usługi (wraz z usługami posprzedażowymi i gwarancyjnymi),
• o cenie końcowej towaru lub usługi, włącznie z podatkami, ewentualnie o sposobie wyliczania ceny, jeśli z powodu charakteru towaru lub usługi nie ma możliwości jej uprzedniego wyliczenia,
• o dostępności produktów (każdy produkt lub usługa, będący w ofercie na stronie internetowej, powinien być dostępny w rozsądnym terminie),
• o warunkach zapłaty, dostawy produktu lub wykonania usługi (sposób, miejsce i termin dostawy),
• o ewentualnych dodatkowych kosztach przewozu, dostawy albo wysyłki, lub też o fakcie, iż takie koszty mogą powstać, jeżeli nie ma możliwości ich uprzedniego wyliczenia,
• o okresie ważności oferty,
• o warunkach, terminach i procedurach w przypadku odstąpienia od umowy; a ponadto o tym, czy występują koszty zwrotu towaru i jakie są to koszty,
• o procedurach związanych ze skargami, włącznie ze wszystkimi danymi o osobie kontaktowej lub dziale właściwym do kontaktów z Kupującymi,
• o odpowiedzialności za wady produktu,
• o dostępności i warunkach usług posprzedażowych i dobrowolnej gwarancji w sytuacji, kiedy jest to potrzebne,
• o fakcie, iż podczas przygotowywania strony internetowej może dojść do błędów, na które Spółka nie ma wpływu i nie może za nie odpowiadać. W przypadku znaczących nieścisłości w cenach lub danych technicznych Spółka poinformuje o tym fakcie Kupującego przy zamówieniu.

Prawo autorskie

© Copyright 2016 Shelfox (nazwa firmy ARC-KRANJ, D.O.O.), HRASTJE 53K, 4000 KRANJ, SLOVENIJA. Numer rejestracyjny 2265052000.

UMAWIAJĄCY SIĘ PARTNERZY

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umów z osobami fizycznymi lub firmami.

Partnerem umownym towarów jest Shelfox, nazwa handlowa ARC-KRANJ, D.O.O, zarejestrowana w Słowenii,
adres firmy: Hrastje 52K, 4000 Kranj, Slovenija.
numer podatkowy: SI 55819788.
numer rejestracyjny: 2265052000.
Dyrektor: MARK ALEKSANDER KOLMAN

REKLAMACJE I WYMIANY

Jeśli przedmiot ma wadę produktu, możesz zgłosić roszczenie.

W terminie 14 dni od dnia zakupu klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów, będąc uprawnionym do wymiany artykułu lub zwrotu pieniędzy.

Reklamacja nie jest ważna w przypadku:

uszkodzeń fizycznych
zużycia spowodowanego użytkowaniem
wad powstałych w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego i niedbałego użytkowania prod

W przypadku reklamacji, zwrotu lub zmiany produktu, prosimy o kontakt przez e-mail: service@shelfox.com przed wysłaniem przedmiotu. W ciągu 7 dni otrzymasz odpowiedź i instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Do przesyłki należy dołączyć znakowy kod reklamacji, który zostanie przesłany mailowo po wypełnieniu formularza.

Przesyłek, na których nie ma znakowego kodu reklamacji lub wymiany, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oznacza to, że wniosek o reklamację/wymianę nie zostanie rozpatrzony.

Produkt, który ma zostać zwrócony lub wymieniony, nie może być uszkodzony. Należy go zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami. W przeciwnym wypadku wniosek reklamacyjny zostanie odrzucony lub rozpatrzony częściowo.

Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
Reklamacja może zostać opóźniona w przypadku braku niezbędnych informacji lub nieotrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

Koszty wysyłki ponosi nadawca.
Paczkę należy wysłać jako list polecony.
Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I INNYCH ROSZCZEŃ PRAWNYCH

Sprzedawca zobowiązuje się w miarę swoich możliwości do rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli nie jest to możliwe, właściwym organem do rozwiązywania tych sporów będzie sąd w Kranie (Republika Słowenii).

PLATFORMA DO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Z dniem 15 lutego 2016 Komisja Europejska przygotowała platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów związanych ze swoim zamówieniem internetowym bez konieczności angażowania organów sądowych. Platforma do rozwiązywania sporów jest dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Więcej informacji o platformie do rozwiązywania sporów znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm.

Spółka ARC-KRANJ d.o.o. zgodnie z normami prawnymi nie uznaje żadnego świadczeniodawcy pozasądowego rozwiązywania sporów jako podmiotu właściwego do rozwiązywania sporu, który może zostać wszczęty przez Konsumenta zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Republiki Słowenii.